středa 6. listopadu 2013

No pár dnů jsme nemohli najít foťák a do toho našeho tátu vzali zubiska, takže to tu fotkami zahltím až dnes :)
 Well a few days, we could not find my camera and my dad took of our teeth, so that the photo clutter up today
Připraveno, namalovala jsem pár přírodnin, které máme doma z minulé procházky.

Ready, painted a couple of nature that we have at home from previous walks.

 Terezka dostaly pytlíček s přírodninami, losovala a bez koukání hádala, co si vylosovala. Pak přiřazovala k obrázkům. Byla jsem překvapená, že vše napoprvé poznala a správně přiřadila....
 I was surprised that all first time recognized and properly assigned ....

 Škoda, že jsme nemohli fotit. V neděli jsem si našla tuhle krásnou básničku:

PODZIM

je podzim, hnědá hlína
lepí se nám na paty
a z modrého nebe zbylo
jenom Hance na šaty.
Draku, hledej mezi mraky
ještě kousek plátýnka,
ať si může modrou sukni
ušít také maminka.

Vytiskla jsem k ní pár obrázků a udělala loutky. A hráli jsme na střídačku divadlo. Terezku to bavilo tak, že jsme opakovali každý den. A včera už dokázala říct celou básničku i se správným ukazováním loutek.

Too bad that we could not take pictures. On Sunday, I found this beautiful poem:
 

AUTUMN

It is autumn, brown loam

stick with us on heels

and out of the blue left

Hance just the dress.

Dragon, search the clouds

another piece of cheesecloth,

Let the blue skirt

sew a mother.

 I printed a few pictures of her and made puppets. And we played on the bench theater. Terezka enjoyed it so much that we repeat every day. And yesterday you could tell the whole poem and the right showing the puppets.Naháčkováno a nachystáno pro naše druhé miminko v bříšku. Snad se lékaři nespletli a bude to holčička. Jinak budu muset oblečky darovat :)

Crocheted and ready to go for our second baby in the womb. Perhaps the doctors it correctly and it will be a girl. Otherwise I'll have clothes to donate :)

 Včera jsme zdobili přírodní listy. Chceme z nich udělat girlandu do okna. Bohužel, Terezka neměla svůj den a moc jí to nebavilo, tak máme listů zatím málo. Ale snad ještě někdy dotvoříme ...

 Yesterday we decorated the natural leaves. We want them to make a garland in the window. Unfortunately, Tereza had its day and it did not enjoy it much, so we have a few sheets yet. But perhaps sometimes into shape ...
 A nakonec moje a manželova společná práce. Domeček pro panenky, který bude na Terezku čekat pod stromečkem... Ještě se pokusím před odjezdem do porodnice něco málo dodělat....
 
 And finally, my husband and work together. Dollhouse, which will Terezka waiting under the tree ... Even before I try to go to the hospital just to finish ....
 

Žádné komentáře:

Okomentovat