neděle 24. listopadu 2013

Konečně mám sbaleno vše v tašce do porodnice. A čekáme na příchod našeho druhého miminka. Moc se těším a zároveň se bojím. Zase toho pro nás bude spousta nového. A hlavně pro Terezku. Snažíme se jí na příchod miminka připravit celé těhotenství, tak snad vše zvládneme.
Nejhroší pro nás, ale určitě bude doba strávená v porodnici. Jsem připravená na probrečené večery, snad bude Terezka šikovnější než máma a slziček bude minimum.
Dnes chci Terezce nakoupit tácky a začít pracovat, aspoň zčásti dle montessori výchovy, její principy se mi líbí, i když nevím jestli dokážu vše přesně aplikovat. Každopádně se moc těším. Bude to pro nás něco nového a určitě nás to hodně obohatí.
Předem přeji všem krásně a klidně strávené adventní období a hlavně klidné vánoce...

Finally, I packed everything in my bag to the hospital. And we are waiting for the arrival of our second baby. I am looking forward and at the same time I'm afraid. Again it will be for us a lot of new. And especially for Terezka. I try to prepare for the arrival of the baby throughout the pregnancy, so hopefully everything can handle.

Nejhroší for us, but it certainly will be time spent in hospital. I'm ready to probrečené evenings, perhaps Tereza will be handier than mom and tears will be minimum.

Today I want to buy Terezce mats and begin to work at least in part, by the principles of Montessori education I like, although I do not know if I can do exactly apply. Anyway, I'm looking forward. It will be something new for us and certainly a lot of us to enrich.

Pre wish you all a beautiful and peaceful Advent season spent mainly a quiet Christmas ...

středa 6. listopadu 2013

No pár dnů jsme nemohli najít foťák a do toho našeho tátu vzali zubiska, takže to tu fotkami zahltím až dnes :)
 Well a few days, we could not find my camera and my dad took of our teeth, so that the photo clutter up today
Připraveno, namalovala jsem pár přírodnin, které máme doma z minulé procházky.

Ready, painted a couple of nature that we have at home from previous walks.

 Terezka dostaly pytlíček s přírodninami, losovala a bez koukání hádala, co si vylosovala. Pak přiřazovala k obrázkům. Byla jsem překvapená, že vše napoprvé poznala a správně přiřadila....
 I was surprised that all first time recognized and properly assigned ....

 Škoda, že jsme nemohli fotit. V neděli jsem si našla tuhle krásnou básničku:

PODZIM

je podzim, hnědá hlína
lepí se nám na paty
a z modrého nebe zbylo
jenom Hance na šaty.
Draku, hledej mezi mraky
ještě kousek plátýnka,
ať si může modrou sukni
ušít také maminka.

Vytiskla jsem k ní pár obrázků a udělala loutky. A hráli jsme na střídačku divadlo. Terezku to bavilo tak, že jsme opakovali každý den. A včera už dokázala říct celou básničku i se správným ukazováním loutek.

Too bad that we could not take pictures. On Sunday, I found this beautiful poem:
 

AUTUMN

It is autumn, brown loam

stick with us on heels

and out of the blue left

Hance just the dress.

Dragon, search the clouds

another piece of cheesecloth,

Let the blue skirt

sew a mother.

 I printed a few pictures of her and made puppets. And we played on the bench theater. Terezka enjoyed it so much that we repeat every day. And yesterday you could tell the whole poem and the right showing the puppets.Naháčkováno a nachystáno pro naše druhé miminko v bříšku. Snad se lékaři nespletli a bude to holčička. Jinak budu muset oblečky darovat :)

Crocheted and ready to go for our second baby in the womb. Perhaps the doctors it correctly and it will be a girl. Otherwise I'll have clothes to donate :)

 Včera jsme zdobili přírodní listy. Chceme z nich udělat girlandu do okna. Bohužel, Terezka neměla svůj den a moc jí to nebavilo, tak máme listů zatím málo. Ale snad ještě někdy dotvoříme ...

 Yesterday we decorated the natural leaves. We want them to make a garland in the window. Unfortunately, Tereza had its day and it did not enjoy it much, so we have a few sheets yet. But perhaps sometimes into shape ...
 A nakonec moje a manželova společná práce. Domeček pro panenky, který bude na Terezku čekat pod stromečkem... Ještě se pokusím před odjezdem do porodnice něco málo dodělat....
 
 And finally, my husband and work together. Dollhouse, which will Terezka waiting under the tree ... Even before I try to go to the hospital just to finish ....
 

čtvrtek 31. října 2013

Ahoj vítám vás na svém prvním blogu... Snad se mu bude dobře dařit.Budu moc vděčná za všechny rady a připomínky, které mi přidáte do komentářů. Budou mi velkým pomocníkem.
Hrajeme si společně... zatím s naší prvorozenou Terezkou a za chvilku už snad i s druhým děťátkem. Inspiraci k hrám čerpám z internetu, ale taky upravujeme a vymýšlíme podle situace. Snad někoho naše hraní inspiruje a napíše nám své zkušenosti a postřehy. Samozřejmě se těším i na fotky... Takže hurá na to!!!
Hi, welcome to my first blog ... Perhaps he will do well. I'm very grateful for all the advice and comments that I add to the comments. They will be a great help to me.

We play together ... yet with our firstborn Tereza and pretty soon hopefully another baby. I draw inspiration for games from the Internet, but also invent and adjust according to the situation. Perhaps someone playing our inspiration and give us your experiences and insights. Of course i am looking forward to the photos ... So hooray for that!!

I apologize for the error can not English, so just use translators translate ...